Kombinované kúrenie predstavuje kombináciu podlahového a radiatorového kúrenia.

Častým riešením pri dvojpodlažných stavbách je kombinácia vykurovania na 1.nadzemnom podlaží formou podlahového vykurovania a vykurovanie 2.nadzemného podlažia je riešená vykurovacími telesami.