5-ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW, 10-ročná záruka na teplovýmenné plochy pre kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie

Predajom modernej a efektívnej vykurovacej techniky značky Viessmann naším obchodným partnerom sa starostlivosť o našich obchodných partnerov a ich zákazníkov pre nás nekonči. 

S cieľom reagovať na požiadavky trhu, neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb, sme priniesli na slovenský trh mimoriadnu ponuku služieb „všetko v jednom“ – rozšírenú komplexnú 5-ročnú záruku na kondenzačné kotly Vitodens, Vitocrossal a tepelné čerpadlá Vitocal do 35 kW.

Od 26. augusta 2013 prinášame „komponentovú“ záruku 10 rokov na všetky teplovýmenné plochy Inox-Radial na nástenné kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá Viessmann a podlahové vykurovanie Viessmann.

5-ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW v spojení s komplexnými službami Viessmann

Výhody na prvý pohľad:

 • komplexná 5-ročná záruka,
 • vyúčtovanie jedným fixným ročným paušálom,
 • pripomenutie a dohodnutie termínu ročného servisu,
 • organizácia a vykonanie ročného servisu,
 • telefonická kontrola spokojnosti s vykonaním ročného servisu,
 • bezplatné odstraňovanie záručných závad,
 • spoplatnené odstraňovanie závad nespadajúcich pod záruku,
 • hotline s havarijnou službou pre havárie (studené zariadenia) v hlavnej vykurovacej sezóne.

Ako postupovať, v prípade Vášho záujmu o predĺženie záruky na 5 rokov zo strany Vášho obchodného partnera a získanie balíku služieb zahŕňajúceho pravidelné prehliadky vrátane prehliadky, t.j. servisu a vyčistenia zakúpeného zariadenia, práce servisného technika, kilometrovného, spotrebného materiálu ako aj oslovovania a pripomínania potreby realizácie pravidelnej prehliadky, t.j. servisu počas celej doby trvania predĺženej záruky zo strany Vášho obchodného partnera?

Celé je to veľmi jednoduché:

 1.  Do 3 mesiacov od zakúpenia sa môžete rozhodnúť a podpísať servisnú zmluvu, priloženú v záručnom liste, v ktorej je potrebné vyplniť:
  a) Vaše iniciály a kontaktné údaje,
  b) kontaktné údaje servisného technika realizujúceho uvedenie zariadenia do prevádzky,
  c) výrobné číslo zariadenia a umiestnenie zariadenia,
  d) uvedenie miesta a dátumu podpisu servisnej zmluvy (na oboch rovnopisoch),
  e) podpis servisnej zmluvy (na oboch rovnopisoch).
 2. Kompletnú zložku so servisnou zmluvou, t.j. originál aj kópiu vložte po vyplnení
  podľa bodu 1 do priloženej obálky a zašlite poštou na adresu spoločnosti Viessmann, s.r.o., a to Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava.
 3. Po obdržaní Vašej servisnej zmluvy túto podpíšeme, priradíme jej evidenčné číslo a zaevidujeme ju v našom systéme. Originál zmluvy Vám zašleme naspäť. Zároveň dodržujte pokyny uvedené v záručnom liste Vášho obchodného partnera za účelom splnenia všetkých podmienok predĺženia záruky.
 4. Následne Vám bude podľa dátumu zakúpenia Vášho zariadenia zaslaná faktúra s ročným paušálom uvedeným v servisnej zmluve za služby poskytované na základe servisnej zmluvy a to:
  – pri zariadení uvedenom do prevádzky od 1. januára do 30. júna bude paušál 
     splatný k 31. januáru aktuálneho roku, najskôr však k 31. januáru
     nasledujúcemu po uvedení zariadenia do prevádzky,
  – pri zariadení uvedenom do prevádzky od 1. júla do 31. decembra bude
     paušál splatný k 30. aprílu aktuálneho roku.
 5. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte v pracovné dni v čase od 08.00 do 16.30 na telefónnom čísle (02) 32 23 01 00.

10-ročná záruka na teplovýmenné plochy Inox-Radial

Pre všetky vymenníky tepla Inox-Radial v kondenzačných kotloch do 150 kW vydodané po 26. auguste 2013 platí možnosť 10-ročnej záruky na netesnosť spôsobenú koróziou.

Predpoklady:

 • Platí iba s uzavrenou platnou servisnou zmluvou.
 • Vykurovací systém musí spĺňať podmienky v zmysle projekčných podkladov firmy Viessmann.

10-ročná záruka na vykurovacie telesá Viessmann

Pre všetky vykurovacie telesá vydodané po 26. auguste 2013 platí 10-ročná záruka.

Predpoklady:

 • Možnosti a hranice použitia vykurovacích telies v zmysle normy DIN 55 900.

10-ročná záruka na podlahové vykurovanie Viessmann

Pre systém podlahového vykurovania vydodaného po 26. auguste 2016 platí 10-ročná záruka.

Predpoklady:

 • Platí pri využití všetkých komponentov Viessmann, neplatí pre mechanické a elektrické komponenty.